Helmet

Inženýrská geologie

  • inženýrsko-geologické průzkumy
  • inženýrsko-geologické posudky
  • odběry vzorků zemin a vyhodnocení
  • zkoušky a posuzování materiálů minerálního těsnění
  • geologické profilování pilot