Helmet

Hydrologie

  • hydrogeologické průzkumy
  • hydrogeologické posudky
  • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie
  • realizace vsakovacích testů
  • monitoring podzemních vod
  • realizace hydrogeologických vrtů
  • čerpací zkoušky