Helmet

Firma GEOVA s.r.o

byla založena v roce 1994 a od svého vzniku se zabývá řešením širokého spektra otázek z oboru hydrogeologie, inženýrské geologie a užité ekologie, včetně problematiky likvidace a úpravy vybraných druhů odpadů pro stálé zákazníky

K řešení zadaných úkolů má firma GEOVA s.r.o. vytvořeno vlastní technicko-vývojové zázemí v lokalitě areálu Dolu Fučík III. Ludvík
v Ostravě-Radvanicích